Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №142 Харківської міської ради"
 
.

Основні напрямки діяльності

 

 

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

 

 

  1.  Продовжувати виховувати позитивну мотивацію здорового способу життя у дітей дошкільного віку через систему валеологічних знань.                                                                             
  2. Удосконалювати форми роботи щодо формування економічної компетентності дітей дошкільного віку як невідємної складової соціалізації сучасної дитини.                                          
  3. Продовжувати роботу щодо формувати навичок безпечної поведінки дошкільників як основи їхньої життєвої компетентності. 

 

 

Цільові пріоритети у 2021/2022 навчальному році:

 

  

-  збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в якому спрямована робота з надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, реалізуються права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціальна адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти;

- організація ефективної співпраці з працівниками з питань підтримки психологічного комфорту у ЗДО та забезпечення емоційного благополуччя здобувачів дошкільної освіти;

-  всебічний розвиток дитини: інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;

- забезпечення доступності та якості дошкільної освіти;

- застосування доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, спрямованих на задоволення потреб та інтересів самої дитини;

- впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій розвитку, виховання та навчання дітей;

-  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-  активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в закладі дошкільної освіти;

- реалізація принципів перспективності і наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою;

 - підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

- створення умов для партнерської взаємодії між закладом дошкільної освіти і родинами вихованців.